Parhi, Katariina (2018). ‘Boyish Mannerisms and Womanly Coquetry: Patients with the Diagnosis of Transvestitismus in the Helsinki Psychiatric Clinic in Finland, 1945-1968′ in Medical History, 62, 1, 50-66.

Petteri Pietikäinen & Jari Turunen (2017). ‘Diagnoses in and out of time: Historical and medical perspectives on the diagnoses of distress’. Diagnosis, DOI 10.1515/dx-2016-0013

Parhi, Katariina & Pietikäinen, Petteri (2017). ‘Socialising the Anti-Social: Psychopathy, Psychiatry and Social Engineering in Finland, 1945–1968′ in Social History of Medicine, 30, 3, 637-660.

Parhi, Katariina & Lauerma, Hannu (2016). ‘Psykopatiakäsitteen muuttunut rooli oikeuspsykiatriassa’ in Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 132 (22), 2089-2097.

Petteri Pietikäinen (2016). ‘Autonomy, Theory and “Applied” versus “Basic”: Work Psychology and Its Search for Identity in Finland, ca. 1945-2000.’ in S.H. Klempe & R. Smith (eds), Centrality of History for Theory Construction in Psychology. Annals of Theoretical Psychology 14. Cham: Springer.

Pietikäinen, Petteri (2016). ‘Paikallista ja yleistä hulluutta.’ Elore Vol. 23.

Pietikäinen, Petteri (2016).  ‘Luovien hulluudesta’. Kaltio No. 2/2016.

Pietikäinen, Petteri (2016). ‘Hulluuden historioitsija sosiaalisen todellisuuden ja yksilöllisen kärsimyksen risteyskohdassa’. Suomen Historiallisen Seuran Jäsenlehti 2015.

Myllykangas, Mikko & Parhi, Katariina (2016). ‘The Unjustified Emotions: Child Suicide in Finnish Psychiatry from the 1930s until the 1970s’. Journal of the History of Childhood and Youth Vol 9, 3, 489–508.

Pietikäinen, Petteri (2015). Madness: A History.  Routledge.

Myllykangas, Mikko (2014). ‘Politisoitunut itsemurha – suomalaista antipsykiatriaa? Itsemurhatutkimuksen kritiikki Suomessa vuosina 1968–1970.’ Historiallinen aikakauskirja 112 (4), 406–417. [Politicised suicide: an example of Finnish anti-psychiatry? The criticism of suicide research in Finland, 1968-1970]

Myllykangas, Mikko (2014). Rappeutuminen, tiedostamaton vai yhteiskunta? Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa vuoteen 1985. Acta Univ. Oul. B 120. [‘Degeneration, unconscious, or society? Medical suicide research in Finland until 1985.’]

Pietikäinen, Petteri (2013). Hulluuden historia. Helsinki: Gaudeamus. [’History of Madness’]

Pietikäinen, Petteri (2013). ‘Finland’ [chapter on the history of Finnish psychology]. In The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. Oxford University Press.

Pietikäinen, Petteri [ed.] (2011). Työstä, jousta ja jaksa. Helsinki: Gaudeamus. [’Work, adjust and hold out’]

Pietikäinen, Petteri [ed.] (2010).  Valta Suomessa. Helsinki: Gaudeamus. [’Power in Finland’]

Myllykangas, Mikko (2010). Itsemurhat kuriin terveillä elämäntavoilla – Th. Saelanin tohtorinväitöskirja vuodelta 1864. Faravid 34/2010. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXXIV. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y., Rovaniemi.

Pietikäinen, Petteri (2009). ‘Strengthening the Will: Public Clinics for the Nervously ill in Sweden in the First Half of the Twentieth Century’. Social History of Medicine, Vol. 22, No.1.