Sailo, Annukka (2018). ‘Contesting the “territorial aggression thesis” in environmental psychology, ca. 1965–1980′ in Journal of the History of the Behavioral Sciences, 54, 3, 198–214. https://doi.org/10.1002/jhbs.21910

Parhi, Katariina (2018). Born to Be Deviant: Histories of the Diagnosis of Psychopathy in Finland.  Acta Universitatis Ouluensis, B163.

Parhi, Katariina (2018). ‘Diagnoosi: Homosexualitas 320.6: Homoseksuaalisuuden tulkinnasta ja hoidosta Helsingin psykiatrian klinikalla 1954–1968′ in SQS-lehti 12, 1, 58-63.

Parhi, Katariina (2018). ‘Young Man M: Political Violence, Moral Insanity, and Criminal Law in Finnish Psychiatry in the 1870s and 80s’ in Scandinavian Journal of History. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03468755.2018.1430582

Pietikäinen, Petteri (2018). ‘Distress and trauma in the clinical history of neurosis in Sweden and Finland’. In Andreas Maercker & Eva Heim (eds), Cultural Clinical Psychology and PTSD. Boston: Hogrefe Publishing, forthcoming in 2018.

Parhi, Katariina (2018). ‘Boyish Mannerisms and Womanly Coquetry: Patients with the Diagnosis of Transvestitismus in the Helsinki Psychiatric Clinic in Finland, 1945-1968’ in Medical History, 62, 1, 50-66.

Pietikäinen, Petteri & David Clark (2017). ‘The psychology of adjustment in the Unites States from the late 19th century to World War II’. European Yearbook of the History of Psychology, Vol. 3.

Pietikäinen,  Petteri  (2017). ‘Neurosis can still be your comforting friend’: Neurosis and maladjustment in the 20th -century medical and intellectual history’. In Charlie Johns (ed.), The Neurotic Turn: Interdisciplinary Correspondences on Neurosis. London: Repeater Books.

Pietikäinen, Petteri & Jari Turunen (2017). ‘Diagnoses in and out of time: Historical and medical perspectives on the diagnoses of distress’. Diagnosis, DOI 10.1515/dx-2016-0013

Parhi, Katariina & Pietikäinen, Petteri (2017). ‘Socialising the Anti-Social: Psychopathy, Psychiatry and Social Engineering in Finland, 1945–1968’ in Social History of Medicine, 30, 3, 637-660.

Parhi, Katariina & Lauerma, Hannu (2016). ‘Psykopatiakäsitteen muuttunut rooli oikeuspsykiatriassa’ in Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 132 (22), 2089-2097.

Petteri Pietikäinen (2016). ‘Autonomy, Theory and “Applied” versus “Basic”: Work Psychology and Its Search for Identity in Finland, ca. 1945-2000.’ in S.H. Klempe & R. Smith (eds), Centrality of History for Theory Construction in Psychology. Annals of Theoretical Psychology 14. Cham: Springer.

Pietikäinen, Petteri (2016). ‘Paikallista ja yleistä hulluutta.’ Elore Vol. 23.

Pietikäinen, Petteri (2016).  ‘Luovien hulluudesta’. Kaltio No. 2/2016.

Pietikäinen, Petteri (2016). ‘Hulluuden historioitsija sosiaalisen todellisuuden ja yksilöllisen kärsimyksen risteyskohdassa’. Suomen Historiallisen Seuran Jäsenlehti 2015.

Myllykangas, Mikko & Parhi, Katariina (2016). ‘The Unjustified Emotions: Child Suicide in Finnish Psychiatry from the 1930s until the 1970s’. Journal of the History of Childhood and Youth Vol 9, 3, 489–508.

Pietikäinen, Petteri (2015). Madness: A History.  Routledge.

Myllykangas, Mikko (2014). ‘Politisoitunut itsemurha – suomalaista antipsykiatriaa? Itsemurhatutkimuksen kritiikki Suomessa vuosina 1968–1970.’ Historiallinen aikakauskirja 112 (4), 406–417. [Politicised suicide: an example of Finnish anti-psychiatry? The criticism of suicide research in Finland, 1968-1970]

Myllykangas, Mikko (2014). Rappeutuminen, tiedostamaton vai yhteiskunta? Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa vuoteen 1985. Acta Univ. Oul. B 120. [‘Degeneration, unconscious, or society? Medical suicide research in Finland until 1985.’]

Pietikäinen, Petteri (2013). Hulluuden historia. Helsinki: Gaudeamus. [’History of Madness’]

Pietikäinen, Petteri (2013). ‘Finland’ [chapter on the history of Finnish psychology]. In The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. Oxford University Press.

Pietikäinen, Petteri [ed.] (2011). Työstä, jousta ja jaksa. Helsinki: Gaudeamus. [’Work, adjust and hold out’]

Pietikäinen, Petteri [ed.] (2010).  Valta Suomessa. Helsinki: Gaudeamus. [’Power in Finland’]

Myllykangas, Mikko (2010). Itsemurhat kuriin terveillä elämäntavoilla – Th. Saelanin tohtorinväitöskirja vuodelta 1864. Faravid 34/2010. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXXIV. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y., Rovaniemi.

Pietikäinen, Petteri (2009). ‘Strengthening the Will: Public Clinics for the Nervously ill in Sweden in the First Half of the Twentieth Century’. Social History of Medicine, Vol. 22, No.1.